IMG_0427
Vi är tre tidigare arbetskamrater som startat Råda Bot Hund & Kattklinik. Gemensamt för oss är att vi delar en vision om hur vi vill att en djurklinik skall vara. Vi vill erbjuda högspecialiserad djursjukvård med personligt engagemang. Tillgänglighet och flexibilitet är andra viktiga aspekter. Som djurägare skall du kunna komma i kontakt med oss, även utanför klinikens ordinarie öppettider.

Hos oss du får din egen veterinär, som följer ditt djur genom såväl enklare åtgärder, som mer komplicerade  medicinska utredningar och kirurgiska ingrepp. Råda Bot är ett fristående alternativ till de stora kedjor som skapats inom veterinärvården på senare år. I de fall vi behöver remittera en patient, är vi fria att välja det djursjukhus vi anser mest lämpligt i det aktuella fallet.

När vi formulerat vår vision började arbetet mot en egen klinik. Det första delmålet var att hitta en lokal som passade för vår planerade verksamhet. Efter en tids letande hade vi turen att komma i kontakt med Vätterledens Fastigheter. De hade en lokal på Metallvägen i Mölnlycke som vi alla kände oss nöjda med. För att kunna driva en veterinärklinik krävdes bygglov hos kommunen. Det skulle visa sig vara en mer långdragen process än vad vi hade väntat oss. Vi fick hela tiden ovärderlig support från Daniel Utbult, VD på Vätterledens fastighet vilket till slut resulterade i det efterlängtade startbeskedet.
I mars 2016 kunde vi till slut påbörja byggnationen av vår klinik.