Miljöpolicy

Vår målsättning är att verksamheten skall belasta miljön i så liten utsträckning som möjligt.

Vi köper vår el från företag som levererar el från sol-, vind- eller vattenkraft. Vi strävar efter att konsumera så lite el som möjligt.
Röntgenbilder framkallas digitalt vilket innebär att kemikalier ej behöver användas, samt att konsumtion av förbrukningsmaterial minimeras.
Kommunikation med djurägare, leverantörer, kollegor, och externa laboratorium sker i huvudsak digitalt, vilket minskar åtgången av papper.
I den mån det är hygieniskt möjligt, använder vi flergångsmaterial, till exempel för inpackning av svalg vid åtgärder i munhåla. Dessa tvättas och steriliseras efter användning, och har en mycket lång hållbarhetstid.
Vi källsorterar papper, kartong, plast, glas, metall samt batterier.