Bra djursjukvård kostar pengar. Vården subventioneras inte av statliga medel, vilket innebär att du som djurägare samt ditt försäkringsbolag betalar för kostnaden. Verksamheten är också momsbelagd vilket innebär att 20 % av totalsumman utgörs av moms.

Det är därför viktigt att du som kund får löpande information om de kostnader som uppstår i vården av ditt djur. Det kan många gånger vara svårt att över telefon ge en exakt prisuppgift då detta många gånger kräver lite större överblick över vilka åtgärder som kan behövas. Vi vill att du alltid känner dig trygg att fråga oss om kostnader. Det är alltid bättre att diskutera priset före än efter behandlingen är klar.

Vi har gjort en sammanställning över kostnader för rutinåtgärder nedan.

HUND
Grundundersökning av veterinär: 730 kr
alla besök bokas på minst 30 minuter
Vaccination (veterinärundersökning ingår alltid):
Nobivac DHPPi (med kennelhosta): 
Nobivac DHP (utan kennelhosta)
Rabiesvaccination
ID-märkning med chip: 390 kr
Utfärdande av pass: 420 kr
Avmaskning inför resa till Norge och Finland: 100 kr
Ta med avmaskningsmedel, till exempel Droncit. Tabletter finns på kliniken, priset varierar då beroende på kroppsvikt.
Höftledsröntgen: 1150 kr
inkl sedering, exkl SKK:s avläsningsavgift
Höft- och armbågs- eller knäledsröntgen: 1440 kr
inkl sedering, exkl SKK:s avläsningsavgift
Patellaintyg: 520 kr
skall utfärdas av veterinär med specialistkompetens
Hjärtintyg: 520 kr
skall utfärdas av veterinär med specialistkompetens
Dräktighetskontroll: 970 kr
med ultraljud eller röntgen
Munsanering hund: 2200 kr
inkl inhalationsnarkos, exkl eventuella tandextraktioner
KATT
Grundundersökning av veterinär: xxx kr
alla besök bokas på minst 30 minuter
Vaccination (veterinärundersökning ingår alltid):
Kattpest/kattsnuva: xxx
Kattsnuva: xxx
Rabiesvaccination
ID-märkning med chip: 390 kr
Utfärdande av pass: 420 kr
Avmaskning inför resa till Norge och Finland: 100 kr
Ta med avmaskningsmedel, till exempel Droncit. Tabletter finns på kliniken, priset varierar då beroende på kroppsvikt.
Kastration
priserna gäller friska ej dräktiga eller krypta djur
  – Kastration av hankatt: 660 kr
inkl smärtlindring
  – Kastration av honkatt: 1180 kr
inkl smärtlindring, krage samt kontroll av läkning efter 10 dagar
Munsanering katt: 1690 kr
inkl narkos, exkl eventuella extraktioner
Lejonklippning katt: 1200 kr
inkl narkos