Ni har kanske hört talas om att en delvis svensk studie om hjärtsjukdom hos hund rönt stor uppmärksamhet? Det är SLU-professorn Jens Häggström, som är en världsauktoritet inom veterinär kardiologi (läran om hjärtats sjukdomar), som designat studien ”EPIC” tillsammans med en amerikan och en britt.

Studien avser hundar som drabbats av successiv försämring av klaffarna mellan hjärtats vänster förmak och vänster kammare, sk myxomatös mitralisklaffdegeneration. Det är den klart vanligaste hjärtsjukdomen hos mindre hundar. Allt eftersom sjukdomen fortskrider förstoras hjärtat och då framför allt vänster förmak. Till slut klarar hjärtat inte att kompensera förändringarna och hunden drabbas av hjärtsvikt. Fram till i höstas var rekommendationen att medicin inte ska sättas in förrän hunden råkat ut för hjärtsvikt första gången, men på grund av EPIC-studien ändras nu rekommendationen så att medicin ska sättas in så snart man ser att sjukdomen orsakat en förstoring av hjärtat. Genom att göra det förlänger man tiden som hunden är symptomfri med i snitt 15 månader och även livslängden förlängs. Därför är nu vår starka rekommendation att man bör göra en ultraljudsundersökning av hjärtat om man hör blåsljud vid veterinärundersökning, så att man kan påbörja medicinering om hjärtat är förstorat pga mitralisdegeneration.
Läs gärna mer på SLUs hemsida

Category
Tags

Comments are closed