Ultraljud är en smärtfri undersökningsmetod och ofta ett viktigt inslag när en diagnos behöver ställas på ditt djur. Med hjälp av ultraljud kan vi se in i hela bukhålan och in i organen utan att orsaka djuret med lidande än att de behöver ligga stilla. I de allra flesta fall kan undersökningen göras på helt vaket djur, någon enstaka gång blir undersökningen bättre om djuret får lite lugnande medicin innan.

Ultraljudsundersökningar har många användningsområden. Särskilt värdefulla är de vid frågeställningar kring urinvägar, lever, livmoder, prostata samt hjärtats utseende och funktion. Dräktighet kan fastställas med hjälp av ultraljud från ca dräktighetsdag 25. Senare i dräktigheten kan man med ultraljud kontrollera att fostren lever, men för att fastställa hur många foster mamman bär är röntgen lämpligare.

Råda Bots veterinärer har lång erfarenhet av ultraljudsundersökningar. Vi utför undersökningar av hjärta såväl bukhåla och dess organ.