Ingrid Berger Engström

veterinär

Jag tog veterinärexamen i Uppsala 1997, och har sedan dess arbetat 15 år inom smådjurssjukvården. Tidigare arbetsplatser är Regionsdjursjukhuset Helsingborg, Västra Djursjukhuset samt Evidensia Djursjukhuset Göteborg. 2010 erhöll jag specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar. Mina huvudsakliga intresseområden är tandproblem, mjukdelskirurgi och ultraljud. Jag har kontinuerligt vidareutbildat mig och deltagit i många nationella så väl som internationella kurser och kongresser, bland annat en internationell kursserie i hjärtsjukdomar och ultraljudsdiagnostik. Jag utför ultraljudsundersökning av hjärta. Hemma hos mig bor två foxterrierdamer, Diva och Donna, och ytterligare sisådär 100 000 flickor fördelade på två bikupor.

Ninni Andersson

djursjukskötare

Jag är legitimerad djursjukskötare med 28 års erfarenhet. I långa perioder har jag arbetat på Blå Stjärnans Djursjukhus, Västra Djursjukhuset, och Evidensia Djursjukhuset Göteborg. Jag har erfarenhet inom nästan alla förekommande sköterskeområden, bland annat anestesi och operation. På min senaste arbetsplats var jag en av de ansvariga för djursjukhusets blodbank. Jag har lång vana av de undersökningar som ingår i Svenska Kennelklubbens avelsprogram, till exempel röntgen av höftleder, armbågsleder och knäleder. Hemma finns den östsibiriska lajkan Märta, blandraspojken Niklas samt huskatten Agnes. Jag är också intresserad av beteendeproblematik samt jakt.

Anna Edlund

veterinär

Jag tog veterinärexamen i Uppsala 1998, och innehar sedan 2013 specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar. Efter examen arbetade jag under tre år på Alingsås Djurklinik. Därefter övergick jag till Smådjursakuten (nuvarande Evidensia Djursjukhuset Göteborg) där jag var verksam fram till starten av Råda Bot Hund & Kattklinik. Mina huvudintressen är medicinska utredningar, hudsjukdomar och tänder. Jag har deltagit i nationella och internationella kurser och kongresser för att vidareutveckla och uppdatera mina kompetensområden. Husdjursstaben utförs av en mindre flock förskrämda neontetror.