Mån - Tor: 08-18, Fre: 08-15, Lör - Sön: Stängt

Metallvägen 5, 435 33 Mölnlycke

Må - To: 08-18| Fr: 08-15 | Lö - Sö: Stängt

Metallvägen 5, 435 33 Mölnlycke

Avmaskning

Avmaskning

Avmaska hund

Om du köper hund från en uppfödare skall den vara avmaskad vid leverans. En ny avmaskning rekommenderas att utföras vid ca 11 veckor ålder. Om valpen inte avmaskats innan köpet, bör tre avmaskningar med en månads mellanrum utföras. Valpar föds i regel med spolmask samt infekteras via modersmjölken. Hos tiken aktiveras nämligen inaktiva stadier av spolmask i samband med dräktighet och digivning. Receptfria preparat finns att köpa på apoteket.

Hos vuxna hundar är mask däremot ovanligt, och rutinmässig avmaskning rekommenderas därför inte. Slentrianmässig användning av avmaskningsmedel innebär en ökad risk för resistenta maskar. Om din hund har magtarmproblem eller magrar av, rekommenderas ofta avföringsprov för kontroll av parasiter. Behandling sker i de fall parasiter påvisas. I de flesta fall orsakas dock symptomen av annat än mask.

Avmaska katt

Om du köper en kattunge från en uppfödare skall den vara avmaskad vid leverans. Enligt SVERAK ska kattungar levereras tidigast vid 12 veckors ålder. Om kattungen inte avmaskats innan köpet, bör tre avmaskningar med en månads mellanrum utföras. Kattungar föds i regel med spolmask samt infekteras via modersmjölken. Hos kattmamman aktiveras nämligen inaktiva stadier av spolmask i samband med dräktighet och digivning. Receptfria preparat finns att köpa på apoteket.

En återkommande fråga är om, och i så fall hur ofta, man bör avmaska sin katt.
Svaret har varierat lite över tid men det som rekommenderas nu är följande:

Innekatter, som är födda av innekatter eller avmaskade som de ska som kattungar, behöver inte avmaskas alls.
Utekatter som jagar kan behöva avmaskas om de uppvisar tecken på sjukdom, tex diarré, tråkig päls eller bukighet, eller om man ser mask/proglottider i uppkastningar eller avföring. Någon rutinmässig avmaskning rekommenderas alltså inte.

De viktigaste inälvsmaskarna hos katt är spolmask och bandmask. Nedan lite kort information om spol- och bandmask hos katt från SVAs hemsida

Förekomst – smittvägar spolmask
Mellan 5 och 15 procent av utekatter uppskattas ha spolmask. I en svensk studie hittade man spolmaskägg hos 20 procent av de undersökta utekatterna.
Hos kattungar efter katta som levt strikt inomhus förekommer inte spolmask. Hos honkatter som blir infekterade vandrar spolmasklarverna ut i kroppen där de lagras i en vilofas för att sedan aktiveras när kattan föder ungar. Ungarna smittas då via mjölken de första dagarna efter födseln. Någon smitta till fostren som hos hund förekommer inte. Vuxna katter kan smittas om de äter smågnagare med vilande spolmasklarver i vävnaderna. Dessutom kan katter få i sig spolmaskägg med färdigutvecklad larv via munnen. Larverna vandrar sedan från magtarmkanalen genom levern till lungorna för att hostas upp, sväljas ned i mage-tarm och växa ut till vuxna maskar. Hos katt-honor vandrar larverna även ut i kroppen för att senare vandra över till kattungarna via mjölken.

Förekomst – smittvägar bandmask
Hos katt i Sverige har endast bandmaskarten Hydatigera (Taenia) taeniformis påvisats. Mellanvärdar är möss, råttor och sorkar. Katter kan bara smittas genom att äta larvstadier, dynten, i mellanvärden, det sker ingen smitta direkt mellan katter.
Infektion med bandmask ger som regel inga kliniska symtom hos katt. Undantagsvis ses matsmältningsrubbningar och lös avföring.
Oftast uppmärksammas infektionen genom att djurägaren ser enstaka bandmaskleder (proglottider) i avföringen eller krypande runt baken, på svansen eller korset. Ibland kan hela kedjor av proglottider ses i avföringen. Bandmaskar avger ägg oregelbundet, varför träckprovsundersökning inte alltid visar om bandmask förekommer.

SVA – Parasiter hos katt

Boka tid

Bokning sker via telefon.

Rulla till toppen