Mån - Tor: 08-18, Fre: 08-15, Lör - Sön: Stängt

Metallvägen 5, 435 33 Mölnlycke

Må - To: 08-18| Fr: 08-15 | Lö - Sö: Stängt

Metallvägen 5, 435 33 Mölnlycke

Vaccination

Vaccination 💉

På Råda Bot är det alltid en veterinär som utför vaccinationen av ditt djur.

Veterinären utför en klinisk undersökning för att säkerställa att djuret är friskt. Du får även möjlighet att ställa frågor. Om veterinären upptäcker något avvikande vid undersökningen, rekommenderas åtgärder.

Vi beskriver här de vanligaste sjukdomarna som det vaccineras mot i Sverige. Det finns även mer ovanligt förekommande vaccinationer.

Om du vill ha en vaccination som inte ingår i vårt vanliga sortiment, kan vi i regel beställa hem detta inom ett par dagar. Fråga oss gärna om du har frågor kring detta!

Vaccinera hund

Parvovirusinfektion:

Parvovirus angriper i huvudsak celler i tarm och immunförsvar. Sjukdomen drabbar framför allt unga djur och ger då blodiga kräkningar och diarréer. Hundens immunförsvar blir kraftigt nedsatt. Sjukdomen har hög dödlighet. För de djur som överlever blir tiden för tillfrisknande ofta lång, och kvarstående kroniska tarmbesvär är relativt vanliga. Sjukdomen uppkommer sporadiskt i Sverige, men vaccinationer har minskat förekomsten avsevärt.

Valpen vaccineras första gången hos uppfödaren vid 8 veckors ålder. Revaccination sker vid 12 veckors ålder samt vid ett års ålder. Därefter vaccineras hunden mot parvovirus var tredje år.

Valpsjuka:

Valpsjuka är en virussjukdom med hög dödlighet. Sjukdomen anses utrotad i Sverige. Det dyker dock upp fall i samband med import av hundar från länder där sjukdomen förekommer. Viruset ger varierande symptom såsom hosta, rinnande nos och ögon, lunginflammation. Komplikationer i form av neurologiska symtom kan tillstöta. Valpen skall vaccineras vid 12 veckors ålder samt vid ett års ålder. Därefter sker revaccination var tredje år.

Smittsam leverinflammation (HCC):

HCC-virus orsakar allvarlig leverinflammation som ofta leder till döden. Valpar vaccineras vid 12 veckors ålder och vid ett års ålder. Därefter vaccineras hunden var tredje år.

Kennelhosta:

Kennelhosta är ett samlingsnamn för infektion med flera olika virus och bakterier. Sjukdomen innebär kraftig och långvarig hosta. I de flesta fall blir inte hunden allvarligt sjuk, men i vissa fall kan komplikationer tillstöta i form av allvarlig lunginflammation. Tillståndet är mycket smittsamt och ofta ses en ökning av fall när många individer befinner sig på begränsad yta.

Då sjukdomen orsakas av flera olika smittoämnen ger vaccination begränsat skydd. Skyddet uppges ligga runt 80 %. Vaccinerade hundar som ändå insjuknar får i regel lindrigare och mer kortvariga symptom.

Herpesvirusvaccination:

Herpesvirusvaccination rekommenderas till dräktiga tikar för att skydda de nyfödda valparna som annars riskerar att insjukna och dö. Tiken vaccineras med en dos inom 10 dagar efter parning och ytterligare en dos 1-2 veckor innan förväntad valpning. Läs gärna mer om herpesvirusinfektion hos hund på SVAs hemsida Herpesvirus hos hund

Rabies:

Rabies är en sjukdom som kan överföras mellan människa och djur (zoonos). Sjukdomen förekommer över hela världen, men har ej påvisats i Sverige sedan 1886. I Afrika, Asien, samt Nord- och Sydamerika i rabies förhållandevis vanligt. I Östeuropa ses en del fall, medan övriga Europa är relativt förskonat.

Vaccination mot rabies krävs för resa inom EU. Intyg på vaccinationen förs in i ett pass som utfärdas av oss på kliniken. Passet skall tas med vid resa.

Hunden får vaccineras tidigast vid tre månaders ålder. Hunden får resa först 21 dagar efter vaccinationen. Revaccination sker var tredje år. Blodprov för kontroll av antikroppar krävs inte längre. Kom dock ihåg att ny karens på 21 dagar inträder om det går längre än tre år mellan vaccinationerna.

Leptospiros:

Leptospiros förekommer sporadiskt i Sverige och är anmälningspliktig, och enligt jordbruksverkets statistik rapporterades 2015 4 fall, 2014 1 fall och 2013 3 fall från Västra Götalands län. Hittills i år känner vi till totalt 6 fall från Göteborgsområdet.

Generellt kan man säga att vaccinet ger gott skydd och har få biverkningar. Vi rekommenderar vaccinering till hundar som reser tillcentral- och sydeuropa.

Leptospiros hos hund – SVA

Vaccinera katt

Parvovirus:

Parvovirus hos katt ger, liksom hos hund, kraftiga kräkningar och diarréer. Immunförsvarets celler angrips även, vilket leder till ökad infektionskänslighet hos katten. Hos kattungar och gamla katter får sjukdomen ofta dödlig utgång. Parvovirus förekommer i Sverige. Även innekatter kan smittas till exempel via ägarens skor.

Kattungar vaccineras vid 8 respektive 12 veckors ålder, samt ett år efter andra vaccinationen. Därefter sker revaccination var tredje år.

Kattsnuva:

Kattsnuva orsakas av flera olika virus och bakterier. De vanligaste är herpesvisus och calicivirus. Vid infektion ses symptom från övre luftvägarna, som rinnande ögon och nos, snuva, sår och blåsor i munhålan. Komplikationer i form all lunginflammation kan tillstöta.

Grundvaccination sker vid 8 respektive 12 veckors ålder. Därefter vaccineras katten varje år mot kattsnuva.

Rabies:

Rabies är en sjukdom som kan överföras mellan människa och djur (zoonos). Sjukdomen förekommer över hela världen, men har ej påvisats i Sverige sedan 1886. I Afrika, Asien, samt Nord- och Sydamerika i rabies förhållandevis vanligt. I Östeuropa ses en del fall, medan övriga Europa är relativt förskonat.

Vaccination mot rabies krävs för resa inom EU. Intyg på vaccinationen förs in i ett pass som utfärdas av oss på kliniken. Passet skall tas med vid resa.

Katten får vaccineras tidigast vid tre månaders ålder. Katten får resa först 21 dagar efter vaccinationen. Revaccination sker var tredje år. Blodprov för kontroll av antikroppar krävs inte längre. Kom dock ihåg att ny karens på 21 dagar inträder om det går längre än tre år mellan vaccinationerna.

Boka tid

Bokning sker via telefon.

Rulla till toppen