Priser

Bra djursjukvård kostar pengar. Vården subventioneras inte av statliga medel, vilket innebär att du som djurägare samt ditt försäkringsbolag betalar för kostnaden. Verksamheten är också momsbelagd vilket innebär att 20 % av totalsumman utgörs av moms.

Det är därför viktigt att du som kund får löpande information om de kostnader som uppstår i vården av ditt djur. Det kan många gånger vara svårt att över telefon ge en exakt prisuppgift, då detta många gånger kräver lite större överblick över vilka åtgärder som kan behövas. Vi vill att du alltid känner dig trygg att fråga oss om kostnader. Det är alltid bättre att diskutera priset före än efter behandlingen är klar.

Vi har gjort en sammanställning över kostnader för rutinåtgärder nedan.

Grundundersökning av veterinär (hund/katt): 750 kr
alla besök bokas på minst 30 minuter
ID-märkning med chip (hund/katt): 390 kr
Utfärdande av EU-pass (hund/katt): 440 kr
Rabiesvaccination (hund/katt): 430 kr
Munsanering inkl inhalationsnarkos, exkl eventuella tandextraktioner:
hund: 2200 kr
katt: 1690 kr

Kastration – priserna gäller friska djur. Inkl recept på smärtlindring, krage samt kontroll av läkning efter 10 dagar
  – Kastration av hanhund: 3650 kr
  – Kastration av tik: 6500 kr
  – Kastration av hankatt: 700 kr
  – Kastration av honkatt: 1200 kr

HUND
Vaccination (veterinärundersökning ingår alltid) Vaccination mot parvovirus, valpsjuka, leverinflammation, kennelhosta: 430 kronor.
Herpesvaccination: 680 kronor
Avmaskning inför resa till Norge och Finland: 100 kr. Ta med avmaskningsmedel, till exempel Droncit. Avmaskningsmedel i tablett- och injektionsform finns på kliniken, priset varierar då beroende på kroppsvikt.

Höftledsröntgen: 1150kr inkl sedering, SKK:s avläsningsavgift på 310 kronor tillkommer.
Höft- och armbågsledsröntgen: 1440kr inkl sedering, SKK:s avläsningsavgift på 440 kronor tillkommer.
Patellaintyg: 520 kr skall utfärdas av veterinär med specialistkompetens
Hjärtintyg: 520 krs kall utfärdas av veterinär med specialistkompetens

Dräktighetskontroll: 970 kr med ultraljud eller röntgen. För 2:a koll 475kr.

KATT
Vaccination (veterinärundersökning ingår alltid)
Kattpest/kattsnuva:
430 kr
Kattsnuva: 430 kr
Lejonklippning katt: 1300 kr
inkl narkos

Kloklipp för hund och katt: 100kr (Om ej sedering behövs)

Vi reserverar oss för eventuella prisändringar.