Tänder

tand

Tand- och munhåleproblem var länge ett förbisett område inom veterinärmedicinen. Det senaste decenniet har man emellertid allt mer insett hur viktig mun- och tandhälsan är för våra hundar och katter. En dålig tandstatus kan den påverka hela djuret negativt och försämra dess livskvalitet.

Som djurägare kan man i stora delar hjälpa till att hålla en god tandhälsa, genom regelbunden tandborstning eller polering med fingertuta. En förutsättning är att tänderna är någorlunda rena, befintlig tandsten kan aldrig borstas bort. Vi hjälper er gärna med tips och råd för hur ni ska göra.

Veterinärerna på Råda bot har arbetat med tandvård under många år och gått flera kurser inom området. Vi tar bort tandsten med hjälp av ultraljud, utför dentalröntgen med minimal strålning samt extraherar (”drar ut”) så väl persisterande mjölktänder som skadade permanenta tänder på ett så skonsamt sätt som möjligt. Vi utför även rotfyllning av tänder, vilket innebär att djuret många gånger kan få behålla sin tand.

Vid ingrepp i munhålan blir ditt djur sövt. Detta är en nödvändighet för att kunna utföra en riktig undersökning, med till exempel röntgen och mätning av fickor i tandköttet. Under narkosen har ditt djur en tub i luftstrupen. Via tuben tillförs narkosgas och syrgas. Vidare förhindrar tuben att vätska och tandstensrester hamnar i luftstrupen, vilket skulle kunna leda till andningsproblem och allvarliga lunginflammationer.

Efter operativa ingrepp i munhålan, som till exempel extraktion av tänder, erbjuder vi alltid ett kostnadsfritt återbesök för att kontrollera att munnen läker som avsett.