När ditt djur blir sjukt kan fastställandet av diagnos innebära ett detektivarbete. Efter en inledande klinisk undersökning fattas beslut om vidare provtagningar och undersökningar. Det kan till exempel innebära blodprover, ultraljud eller röntgen. Det är av stor vikt att utredningsgången blir så effektivt som möjligt, av flera skäl.
Ju färre prover och undersökningar som behöver tas och inväntas svar på, desto snabbare når man diagnos och kan börja åtgärda, behandla eller lindra. Färre undersökningar ger också mindre stress för djuret (och djurägaren!) och lägre kostnader för ägaren.

Våra veterinärer har stort intresse och erfarenhet av medicinska utredningar, och ser det som en utmaning och ett ansvar att stötta dig och din familjemedlem under en, många gånger, krävande period. Om du undrar över något steg i utredningen är du alltid välkommen att fråga din veterinär om detta.

På bilden – inneliggande hund. Vätskedropp och mediciner ges i permanentkanylen i benet.